Χωριανόπουλος, Κ. 2004. Αμφίδρομα Κανάλια Τηλεόρασης: Μοντέλο σχεδίασης, υλοποίηση, και αξιολόγηση της συναισθηματικής ποιότητας της διεπαφής με το χρήστη. 198.   BibTeX