Χωριανόπουλος, Κ. 2001. Σχεδίαση της διεπαφής με το χρήστη και αξιολόγηση της ευχρηστίας για εφαρμογές αμφίδρομης διαφήμισης στην ψηφιακή τηλεόραση. 140.   BibTeX