Χωριανόπουλος, Κ. 1999. Σύστημα για την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικής πληροφόρησης στον παγκόσμιο ιστό. 115.   BibTeX